close
تبلیغات در اینترنت
دانلود استاندارد حسابداری شماره 28

فروشگاه اینترنتی اهورا
هدف 1 . هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و اتكایى و همچنین افشاى اطلاعات این نوع فعالیتها در صورت

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان