close
تبلیغات در اینترنت
دانلود استاندارد حسابداری شماره 1

فروشگاه اینترنتی اهورا
هدف استاندارد هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ه

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان